Hálózatra visszatáplálás feltételei

2008-tól a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet alapján kisfeszültségű közcélú hálózatra csatlakozó felhasználó (fogyasztó) 50 kVA-ig úgynevezett ház­tartási méretű kiserőművet létesíthet.

A háztartási méretű kiserőmű tehát:

 • a felhasználó (fogyasztó) saját kisfeszültségű hálózatához csatlakozik,
 • nem haladja meg a felhasználóként rendelkezésre álló teljesítményt,
 • max. 50 kVA névleges teljesítőképességű (egy átlagos lakás éves fogyasztásnak megfelelő energiamennyiségét 2-3 kVA beépített termelőkapacitás megtermeli.)

A termelő berendezés kialakítása és hálózatra csatlakoztatásának folyamata:

a.    Felhasználó:Igénybejelentés benyújtása („Villamos energia rendszerhasználói igénybejelentés” 1;3;4;9;16 pontok „Betétlap háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatásához”) Postacím: E.ON Ügyfélszolgálati Kft. 7602 Pécs, Pf:197

b.    Elosztói engedélyes:Tájékoztató levél, csatlakozási szerződés

c.    Felhasználó:Csatlakozási dokumentáció, visszaküldött csatlakozási szerződés

d.    Elosztói engedélyes:Elfogadott csatlakozási dokumentáció, megkötött csatlakozási szerződés

e.    Felhasználó:Termelő berendezés kialakítása, átvételi nyilatkozat beszerzése a villamosenergia-kereskedőtől/egyetemes szolgáltatótól

f.     Elosztói engedélyes:Hálózathasználati szerződés, mérőfelszerelés, üzembe helyezés

A folyamat az igénybejelentéstől a mérőfelszerelésig megközelítőleg 6-8 hét alatt zajlik le.

A termelni kívánó felhasználónak a háztartási méretű kiserőműben termelt energia felhasználásáról az igénybejelentésen nyilatkoznia kell:

 • a termelt villamos energia kizárólag saját villamos energia fogyasztásának kielégítésére fordítódik. (A hálózatból vételezett energia lecsökken, de a termelt energia nem kerül ki a közcélú hálózatba.)
 • a termelt villamos energia részben, vagy teljes egészében átadásra kerül a közcélú hálózatra. A hálózat „energiatárolóként” működik, a betáplált energiát későbbi időpontban veszi ki a rendszerből a felhasználó. (pl.: a napközben termelt energiát este, a nyáron termelt energiát télen veszi ki a rendszerből a felhasználó, az energiaforgalom elszámolása szaldóképzéssel történik.)

A háztartási méretű kiserőműben termelt villamos energiát a felhasználóként az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő, vagy egyetemes szolgáltató köteles átvenni. Ha a háztartási méretű kiserőmű a csatlakozási ponton a közcélú hálózatba villamos energiát táplál be, akkor a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjével jogviszonyban álló villamosenergia-kereskedő, vagy egyetemes szolgáltató elszámolási időszakonként, a betáplált és vételezett villamos energia alapján szaldóelszámolást alkalmaz. Amennyiben a visszatáplált energia az elszámolási időszakban nagyobb, mint a fogyasztott villamos energia. a visszatáplált energiáért fizetendő díj a vételezési energia díjának 85%-a.

Egyéb gyakran feltett kérdésekre adott válaszok:

Ki hozhat létre háztartási méretű kiserőművet?

A háztartási méretű kiserőműnél az erőmű nagysága, és a csatlakozási módja van szabályozva, tehát ilyen termelői kapacitást nem csak háztartások, hanem társaságok is létrehozhatnak.

Milyen feltételeknek kell eleget tenni, hogy egy ilyen rendszert alkalmazni lehessen?

Meglévő csatlakozási pont szükséges, illetve a csatlakozási ponton rendelkezésre álló teljesítménynél nem nagyobb termelői kapacitás építhető be (kismegszakítók, vagy biztosítékok összegzett amperértéke [A] x 230 [V] / 1000 = rendelkezésre álló teljesítmény [KVA], pl.: 3x16 A x 230 V / 1000 = 11,04 kVA)

Hogyan történik az elszámolás, mi történik a többlettermeléssel?

A csatlakozási pontra kétirányú mérőberendezés kerül felszerelésre. Elszámolási időszakonként a leolvasott termelt és fogyasztott energiamennyiségből szaldószámítással határozható meg a fogyasztás, vagy a többlettermelés. A többlettermelést, a felhasználóval szerződésben álló villamosenergia-kereskedő/egyetemes szolgáltató jogszabály alapján köteles átvenni.

Milyen díjszabás vonatkozik a visszatáplált energiára? Van-e különbség az átvételi árban napszakok között?

A háztartási méretű kiserőmű a belső fogyasztói hálózatra csatlakozik, a termelt energia a belső hálózaton rögtön el is fogyasztható. Amennyiben a termelt energia nem kerül felhasználásra, megmérve kikerül a közcélú hálózatba, ennek elszámolása az elszámolási időszakon belül szaldóképzéssel történik.

 • Elszámolási időszakon belül, a fogyasztás nagyságáig, a villamos energia elszámolása a szaldóképzés alapján 100%-os áron történik.
 • Amennyiben elszámolási időszakon belül a villamos energiatermelés a fogyasztott villamos energiát meghaladja, a többlet a teljes (rendszerhasználati díjjal növelt) villamos energiaár 85%-án kerül elszámolásra és számla ellenében kifizetésre.

Milyen elszámolási időszakot érdemes választani?

A jogszabály a felek megállapodása alapján havi, negyedéves, vagy éves elszámolási időszakot tesz lehetővé. Abban az esetben, ha a felhasználó a fogyasztott villamos energiához illesztett, vagy attól kisebb termelő kapacitással rendelkezik, célszerű az éves elszámolást választani. Ha a beépített termelő kapacitás által előállított villamos energiamennyiség meghaladja a fogyasztott villamos energiamennyiséget, az eltéréstől függően éves, vagy havi elszámolást célszerű választani (a negyedéves elszámolást a számlázási rendszerünk nem támogatja).

Egy- vagy háromfázisú csatlakozású legyen a termelő berendezés?

Egyfázisú fogyasztói csatlakozás esetén max. 5 kVA-es termelő berendezés csatlakoztatható, akkor is, ha a rendelkezésre álló teljesítmény lehetőséget adna nagyobb csatlakozási teljesítményre.
Háromfázisú fogyasztói csatlakozás esetén a termelő berendezés, egyfázisú (max. 5 kVA), vagy háromfázisú csatlakozása (maximum a rendelkezésre álló teljesítményig, de max. 50 kVA) is megvalósítható. Ebben az esetben egyfázisú termelő berendezés hálózatvizsgálat nélkül 2,5 kVA-ig csatlakoztatható. 2,5 és 5 kVA közötti névleges teljesítőképességű termelőegységek egyfázisú csatlakoztatását az elosztói engedélyes a hálózati paraméterek figyelembevételével, az igénybejelentésre adott műszaki-gazdasági tájékoztatóban írt feltételekkel engedélyezheti.

Többlet termelés esetén milyen adózási kérdések merülnek fel?

Elszámolási időszakban a fogyasztást meghaladó termelés esetén, a többlet villamos energia a közcélú villamos energiarendszerbe kerül. A többlet energia elszámolása a termelő által kibocsátott számla alapján történik. A termelőnek a bevételre vonatkozóan adó fizetési kötelezettségei képződnek.

Milyen költsége van a hálózatra csatlakozásnak?

Nincs csatlakoztatási költség. Mivel a rendelkezésre álló teljesítményig épül be a termelő berendezés, hálózat megerősítésre, hálózatfejlesztésre nincs szükség csatlakozási díj fizetési kötelezettség nem keletkezik. A meglévő mérőberendezés kétirányú mérőre való cseréje (3x16A névleges áramú) 11,04 kVA teljesítményű villamos energiatermelő berendezésig az elosztói engedélyes kötelezettsége.

Milyen inverterek használhatók?

Közcélú hálózatra csak magyarországi rendszerengedéllyel rendelkező inverter csatlakoztatható, ezek jelenleg a SIEL-SIAC cég Soleil és az SMA cég SunnyBoy, WindyBoy inverterei.

Mit tartalmaz a csatlakozási dokumentáció

A csatlakozási dokumentáció azokat az adatokat, információkat tartalmazza, amelyek alapján az elosztó hálózati engedélyes el tudja dönteni, hogy az alkalmazott berendezésekből felépített háztartási méretű kiserőmű alkalmas-e közcélú hálózati üzemre. A csatlakozási tervdokumentáció kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

 • a termelő neve, helyszín, helyszínrajz, fogyasztói partnerszám;
 • egyvonalas villamos séma a tulajdoni határok megjelölésével;
 • telepített rendszer leírása;
 • a beépített gyártmányokra vonatkozó tanúsítványok engedélyek;
 • védelmi beállítási értékek; az automatikus, galvanikus leválást biztosító védelem elvi leírása és működési paraméterei, védelmi séma, blokkvázlat;
 • a betáplált áram harmonikus tartalma;
 • a túlfeszültség védelmi rendszer leírása;
 • mérőrendszer, mérőhely kialakítás, mérőhely fényképe (zárhatóság, kialakítás);
 • tulajdonosi nyilatkozat;

A csatlakozási dokumentációt regisztrált villanyszerelőnek, vagy tervezési jogosultsággal rendelkező személynek kell aláírnia.

Kapható-e állami támogatás háztartási méretű kiserőműre?

Megújuló energiaforrás hasznosítására lakossági- és közösségi pályázatot lehet igénybe venni, nézzen utána az aktuális pályázatoknak.

Kb. mekkora átfutási ideje van a szerződéskötésnek?

A szerződésmódosítás és mérőcsere átfutási ideje cca. 6-8 hét.